– Consumer Events & Merchanding målsättningen är att bli en bred och mycket komplett samarbetspartner inom Action/Event Marketing samt Merchandising.
Idag har vi en växande kompitens runt om i landet som snabbt kan sättas in för olika typer av aktiviteter och evenemang.


Den organisation som utvecklats till att bli rikstäckande bygger på ett antal viktiga grundstenar:

Vi ska vara en samarbetspartner till såväl företags marknads-, försäljnings- och produktavdelningar som reklambyråer

Vi ska erbjuda ett brett spektrum av tjänster inom främst tre huvudområden:

Butiksaktiviteter (t ex uppskyltning, produktdemonstrationer, kundenkäter, svarshantering, konsultinsatser)

Sampling ( t ex överlämnande av varuprover/information i butik på publika platser eller hemma hos konsument)

Evenemang (t ex festivaler, jubileum, konserter, värdinneuppdrag vid mässor)


Tjänsterna presenteras utförligare på kommande sidor

Som ett komplement till resurserna hos den rikstäckande organisationen ska vi ha kompetens att vara en diskussionspartner och rådgivare inom action/event marketing området. Det innebär att vi kan anlitas som konsulent i strategiska frågor i samband med t ex planering av marknads-, försäljnings,- butiks- och reklamaktiviteter

Våran organisation ska vara flexibel och den rikstäckande servicen ska kompletteras med lösningar som tillgodoser många företags behov av lokalt begränsade aktiviteter

Vi ska arbeta aktivt för att kontinuerligt utveckla nya generella koncept inom action/event marketing, och också medverka vid utveckling av kundspecifika lösningar och aktivitetsformer. Två exempel på konceptutveckling är "mobila brickpersonal" (efter samma princip som gamla tiders cigarett/chokladflickor) och "ButiksKockar" som bjuder på köpinspirerande matlagning direkt i butik

Vi ska lägga mycket stor vikt vid rekryteringen av nya personer till evenemangskåren. Representativa och utåtriktade medarbetare med viss minimiålder är t ex ett krav vid arbete med aktiviteter som ger direktkontakt med konsumenter

Vi ska ha kapacitet och kompetens att ta totalansvar för varje uppdrag. Detta innebär att vi som projektledare och koordinatorer ansvarar för all information till vår evenemangskår. Vi ansvarar också för alla rutiner i samband med projektuppföljning och återrapportering till kund

Klicka HÄR för att komma vidare

Klicka HÄR för att komma tillbaka till första sidan