Exempel på våra – konsumentnära tjänster och aktiviteter


Butiksaktiviteter


Butikernas stora betydelse, och möjligheter, när det gäller att slutligt påverka en konsument i sitt produktval har under senare år markant ökat intresset för säljfrämjande marknadsaktiviteter i butik. Allt större vikt läggs t ex vid rutiner och teknik för exponering av kampanjmaterial, vid attraktiva butiksdemonstrationer, produkternas placering samt radio- och tv-reklam anpassad för butik.


Detta är en utveckling som också gör att vi arbetar mycket brett när det gäller butiksaktiviteter, och att vi arbetar aktivt med att ständigt utveckla nya tjänstekoncept.


Här ger vi ett antal exempel på våra tjänster inom området butiksaktiviteter:

Uppskyltning, kampanj- och produktexponering


Vid produktlanseringar och reklamkampanjer kan vi ta ansvar för utplacering och uppmontering av skylt- och kampanjmaterial. Vi kan även ta ansvar för upplockning av varor.

Mobila butiksaktiviteter = medarbetare med brickor som går runt i butiken


Vårat koncept för mobila butiksaktiviteter har väckt uppmärksamhet och det passar sig mycket väl när man önskar nå en viss målgrupp direkt i butiken. Medarbetarnas brickor är konstruerade efter samma princip som de brickor "cigarett/chokladflickor" hade förr i tiden. Brickornas framsidor ger goda möjligheter till varumärkes exponering. Eftersom personalen har händerna fria när man rör sig runt i butiken kan de aktivt arbeta med att överlämna t ex varuprover och information från brickorna.


En mycket viktig fördel med de mobila butiksaktiviteterna är att personalen enkelt kan följa butiksströmningarna i butiken och även aktivt söka upp intressanta målgrupper.


Klicka HÄR för att komma vidare

Klicka HÄR för att komma tillbaka till första sidan