Kundnära butiksaktiviteter är köputlösande aktiviteter!


Köputlösande media är en term som används för att sammanfatta de media som används för att påverka konsumenten i direkt anslutning till ett köp.


Vi skulle vilja vidga detta begrepp till att också omfatta köputlösande aktiviteter i form av bland annat action marketing och samling. Vår övertygelse är nämligen att det i allt högre grad krävs någon form av kundnära butiksaktivitet för att väcka konsumenternas uppmärksamhet i butikerna.


Det finns tre viktiga målsättningar för denna typ av aktiviteter:

De ska stimulera till köp, antingen genom uppmaning eller erbjudande

De ska komplettera och förstärka den imagebyggande kommunikationen i t ex annonser, radio- och TV-reklam

De ska ingå som en naturlig del, och sista länk, i en mediamix som sträcker sig ända fram till det ögonblick i butik när många konsumenter gör sitt produktval


Med detta som bakgrund har vi på de följande sidorna gjort en sammanställning över de tjänster erbjuder inom Action Marketing, Sampling och Evenemang!


Klicka HÄR för att komma vidare

Klicka HÄR för att komma tillbaka till första sidan